1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
mlyzak 01.09.2022

Volitelné předměty FK 1. LF a VFN

A. Poruchy komunikace (poruchy řeči, sluchu a hlasu)

Předmět je zacílen na rozvoj a systemizaci poznatků oborů ORL – foniatrie, audiologie a klinická logopedie především pro studenty všeobecného a zubního lékařství, kteří mají hlubší zájem a problematiku poruch hlasu, sluchu a řečové komunikace. Je věnován problematice neurovývojových poruch, spojených s vývojovými deficity řeči, hlasovým a sluchovým poruchám v dětství a problematice sluchové protetiky i kochleárních implantací. Vzniklé komunikační poruchy u dospělých, především neurogenně podmíněné, jsou další součástí problematiky, spojené i s poruchami hlasu, sluchu i problematikou laryngektomie a rehabilitace u těchto osob.

Odborný garant předmětu: doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.

Vyučující:

doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.

MUDr. Libor Černý, Ph.D.

doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

Výuka probíhá v obou semestrech – ČTVRTEK 14:30 - 16:00

Malá posluchárna – KNIHOVNA – 1. poschodí FK 1.LF UK a VFN, Žitná 24, Praha 2

B. Řečová komunikace a její poruchy v praxi pomáhajících zdravotnických profesí

Předmět je zaměřen na ucelené seznámení s problematikou řečové komunikace a jejích poruch. Poskytuje základní vhled do této velmi široké a různorodé problematiky, se zacílením na prezentaci současných poznatků, které jsou zásadní pro porozumění obtížím v kontaktu a snaze o rozvoj terapeutické pomoci dětem i dospělým osobám s vývojově, psychogenně či neurogenně podmíněnými komunikačními poruchami. Vzhledem k vysoké frekvenci těchto poruch a jejich dopadu na zdravotnickou, sociální i edukativní praxi, jde o oblast, prostupující mezioborově a související s kvalitou života takto znevýhodněných osob.

Odborný garant předmětu: doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

Vyučující:

doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.

MUDr. Libor Černý, Ph.D.

Výuka probíhá v zimním semestru – STŘEDA 16:00 – 17:30

Malá posluchárna – KNIHOVNA – 1. poschodí FK 1.LF UK a VFN, Žitná 24, Praha 2

C. Poradenství a psychoterapeutický přístup v oblasti komunikačních poruch.

Oblast přiměřeného poradenského a psychoterapeuticky orientovaného přístupu k osobám s poruchami řečové komunikace, jejich rodinám a blízkým osobám, je v současnosti uznávanou součástí komplexního přístupu k terapeutické intervenci v této oblasti. Předmět představuje tuto problematiku formou praktických seminárních zadání, tematicky zaměřených na komunikační poruchy, frekventovaně přítomné v klinické, sociální a edukační praxi pomáhajících povolání.

Odborný garant předmětu: doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

Vyučující:

doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.

MUDr. Libor Černý, Ph.D.

Výuka probíhá v letním semestru – STŘEDA 16:00 – 17:30

Malá posluchárna – KNIHOVNA – 1. poschodí FK 1.LF UK a VFN, Žitná 24, Praha 2


 

 

počet zobrazení: 1617 poslední aktualizace: mlyzak, 01.09.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.