1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
27.02.2018

Oddělení mateřské školy při VFN

Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici

Ke Karlovu 2, Praha 2

Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN


Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o činnosti třídy ZŠ při VFN pro děti s odloženou školní docházkou, diagnózou specificky narušený vývoj řeči a percepčně-motorickými obtížemi.

Bližší informace naleznete po kliknutí na nadpis článku.