1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
15.04.2016

Vědecko-výzkumná činnost

Seznam řešených grantů a výzkumných úkolů:

GAČR 106/98/K019 (1998-2003)
Matematicko-fyzikální modelování vibroakustických systémů v biomechanice hlasu a sluchu se zaměřením na vývoj náhradních materiálů a protéz
hlavní řešitel: Ing. Jaromír Horáček, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, Praha

Výzkumný záměr CEZ: J13/98: MSM 111100001 (1999-2004)
Plasticita mozku.

hlavní řešitel prof. MUDr. S. Nevšímalová, DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

GAČR 106/04/1025 (2004-2006)
Modelování vibroakustických systémů se zaměřením na vokální trakt člověka
hlavní řešitel: Dr. Ing. Tomáš Vampola, Strojní fakulta ČVUT, Praha

IGA MZ NR8089-3 (2004- 2006)
Korelace mezi výsledkem chirurgické léčby a tvorbou řeči u dospívajících nemocných s rozštěpem.
hlavní řešitel: Doc. MUDr. Markéta Dušková, CSc., Klinika plastické chirurgie – FNKV, Praha

IGA MZ NR/9105-3 (2006-2008)
Diagnostika poruch centrálního zpracování řečového signálu
hlavní řešitel: Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN

GAČR 102/08/H008 (2008-2011)
Analýza a modelování biomedicínských a řečových signálů
hlavní řešitel: Doc. Ing. Roman Čmejla, CSc., Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha

GAČR P102/12/2230 (2012-2015)
Analýza hlasu a řeči pacientů s omemocněním centrální nervové soustavy
hlavní řešitel: Doc. Ing. Roman Čmejla, CSc., Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha

I
GA MZ NT 11543 (2010-2015)
BAHA procesor u pacientů s jednostrannou hluchotou
hlavní řešitel: MUDr. Jiří Skřivan, CSc., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

počet zobrazení: 3040 poslední aktualizace: 15.04.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.