1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
24.11.2021

Léčebně-preventivní činnost

 

Děti: Péče o děti s poruchami řeči na bázi neurovývojových poruch: zvl. s opožděným vývojem řeči (vývojovéporuchy řeči – dysfázie, řečová dyspraxie, dysartrie), s poruchami plynulosti řeči (koktavostí, breptavostí). Dále děti s rozštěpovými vadami obličeje, screening poruch sluchu a řeči u rizikových nedonošených dětí, sluchová protetika (sluchadla).

Forma péče: rehabilitační 4týdenní pobyty dětí na lůžkovém oddělení nebo v denním stacionáři, ambulantní péče je zabezpečena ORL lékaři, foniatry a klinickými logopedy. Na lůžkovém oddělení jsou možné podle věku pobyty samotných dětí nebo dítěte v doprovodu matky.

Dospělí: péče o pacienty s dysfoniemi, po operacích hrtanu, péče o hlasové profesionály (studenty uměleckých škol, herce, zpěváky.), péče o pacienty s CI (kochleárními implantáty), se sluchovými vadami (výběr sluchadel). Dále péče o dospělé pacienty se získanými neurogenně podmíněnými poruchami komunikace – afázií, dysartrií, řečovou dyspraxií a kognitivně-komunikačními deficity. Další indikací k péči jsou také poruchy plynulosti mluvního projevu – koktavost či breptavost (balbucies, tumultus sermonis).

Foniatrická klinika zahrnuje do komplexního programu léčebné péče také skupinové terapeutické aktivity, v programech pro děti i formou terapeutických skupin dospělých pacientů s poruchami řečové komunikace.

Poskytujeme služby pacientům z celé České republiky, doporučení z jiného pracoviště není nutné.


 


 


 

počet zobrazení: 15387 poslední aktualizace: 24.11.2021
Hodnocení: (hodnotilo 22 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.