1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
mlyzak 24.03.2023

Kontakty

Kontakty

Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN

Žitná 24, 120 00 Praha 2

Telefon centrála: 224 964 915


Objednávání pacientů:

Recepce ambulance – objednávání, dotazy pacientů: 

fonamb@vfn.cz nebo tel.: 224 964 900

 

Objednávání diagnostika sluchu - BERA a lůžkové pobyty s doprovodem:

fonia@vfn.cz, tel: 224 969 514, Hana Svobodová

 

Objednávání lůžkové oddělení - rehabilitační pobyty děti a dospělé osoby: 

hana.silna@vfn.cz, tel: 224 969 513, Hana Silná

 

Objednávání denní stacionář: 

jana.mrlinova@vfn.cz, tel: 224 964 953, Jana Mrlinová


 

Přednosta – doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D., karel.neubauer@lf1.cuni.cz

Sekretariát – Hana Silná, tel: 224 969 513, fax: 224 964 951, hana.silna@vfn.cz

Primářka – MUDr. Miroslava Hrbková, tel. 224 964 934, miroslava.hrbkova@vfn.cz

Vrchní sestra – Hana Svobodová, tel. 224 969 514, hana.svobodova@vfn.cz

Vedoucí klinický logoped - Mgr. Jaroslava Mrkvičková, jaroslava.mrkvickova@vfn.cz


 

 

 

 


 

počet zobrazení: 17532 poslední aktualizace: mlyzak, 24.03.2023
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.