1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
12.01.2023

Program odborných seminářů kliniky pro rok 2023

Téma ročního cyklu:

 

VADY SLUCHU A MEZIOBOROVÁ PÉČE - SOUČASNÁ TÉMATA


 

 

31.1. 2023

 

Předčasně narozené děti – diagnostika sluchu a vývoje řečové komunikace

 

prim. MUDr. Miroslava Hrbková

 

Foniatrická klinika 1.LF UK a VFN v Praze


 

 

28.3. 2023

 

Kochleární implantace u dospělých osob – současný mezioborový přístup

 

MUDr. Petra Kalitová, Ph.D.

 

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole


 

 

30.5. 2023

 

Kochleární implantace u dětí – současný mezioborový přístup

 

MUDr. Zdenka Aksenovová, Ph.D.

 

Foniatrické oddělení a centrum kochleárních implantátů ORL kliniky 2. LF UK a FN v Motole


 

 

26.9. 2023

 

Centrální poruchy sluchu a současné možnosti vyšetření

 

MUDr. Olga Dlouhá, Csc.

 

Foniatrická klinika 1.LF UK a VFN v Praze


 

 

28.11. 2023

 

Vývoj a poruchy sluchové diferenciace u neurovývojových syndromů

 

Mgr. Alžběta Větrovská-Zemánková; doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

 

Foniatrická klinika 1.LF UK a VFN v Praze & Katedra psychologie PdF UK v Praze

 

 


 

===================================================================

Semináře Foniatrické kliniky se konají 5x ročně, vždy poslední úterý v měsíci.

Čas a místo konání:

od 15:00 v malé posluchárně kliniky (knihovna) v 1. poschodí, Žitná 24, Praha 2

do 16:00 (přednáška) a s navazující odbornou diskuzí k tématu sdělení.

!!!

Prosíme zájemce o účast z řad odborné veřejnosti mimo zaměstnanců Fon. kliniky, aby předem zaslali e-mail na adresu: Karel.Neubauer@LF1.cuni.cz V případě vyššího počtu účastníků bude seminář přesunut do velké posluchárny kliniky.

=====================================================================

Příspěvky budou následně publikovány souborně v periodickém textu Foniatrické kliniky:

Řečová komunikace v normě a patologii 2023

a přístupné od konce roku 2023 na www.speechcommunication.eu

 

počet zobrazení: 1735 poslední aktualizace: 12.01.2023
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.