1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
mlyzak 12.02.2024

Kazuistické semináře Foniatrické kliniky v roce 2024Současný soubor 5 témat je věnován prezentaci případových studií z hlediska diagnostického nebo terapeutického přístupu a víceoborové diskuzi.

 

 

30. 1. 2024

 

AOS - získaná řečová dyspraxie - dominující a koexistující neurogenní motorická řečová porucha


 

 

26. 3. 2024

 

CAS - vývojová řečová dyspraxie u dětí s neurovývojovými poruchami - symptomatologie a zachytitelné diagnostické markery


 

 

28. 5. 2024

 

Komorbidita neurovývojové poruchy a patologie orofaciální oblasti - úskalí dosažení srozumitelné a jazykově rozvinuté mluvy


 

 

24. 9. 2024

 

Dětská hyperkinetická dysfonie u dítěte s neurovývojovou poruchou - poradenské a prognostické hledisko


 

 

26. 11. 2024

 

NNPH (novorozenecká nízká porodní hmotnost) - hodnocení vývoje komunikačních schopností těchto předčasně narozených dětí 

 

 

===================================================================

Semináře Foniatrické kliniky se konají 5x ročně, vždy poslední úterý v měsíci.

Čas a místo konání:

od 15:00 v malé posluchárně kliniky (knihovna), Žitná 24, Praha 2

V 1. poschodí budovy A - vchod od sekretariátu.


Prosíme zájemce o účast z řad odborné veřejnosti mimo zaměstnanců Fon. kliniky, aby předem zaslali e-mail na adresu: Karel.Neubauer@LF1.cuni.cz V případě vyššího počtu účastníků bude seminář přesunut do velké posluchárny kliniky.

=====================================================================

Příspěvky budou následně publikovány souborně v periodickém textu Foniatrické kliniky:

Kazuistické semináře Foniatrické kliniky v roce 2024

a přístupné od konce roku 2024 na www.speechcommunication.eu

 

počet zobrazení: 2287 poslední aktualizace: mlyzak, 12.02.2024
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.