1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
02.11.2020

Atlas onemocnění hlasu a řeči

Ve spolupráci Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN a Katedry teorie obvodů FEL, ČVUT v Praze vznikla výuková aplikace „Atlas onemocnění hlasu a řeči“. Aktuálně je prezentován přehled základních poruch hlasu, se kterými se můžeme v oblasti foniatrie a otorinolaryngologie setkat. Jsou zde uvedeny stručné lékařské popisy, které jsou doplněny v záložkách konkrétními nálezy a analýzami. Audiovizuální ukázky - pohled do hrtanu při stroboskopickém záznamu kmitání hlasivek. V analýzách jsou prezentovány zvukové ukázky prodloužené fonace vokálů a čtení textu; jsou doplněny o ukázku objektivní akustické analýzy hlasu a řeči.

Atlas se nachází na URL adrese:       http://atlas.lf1.cuni.cz/ohr/

Upozornění - videa potřebují pro spuštění program Flash spol. Adobe. Společnost Adobe přestává program Flash podporovat a začne ho blokovat po 31.12.2020.

V současnosti by videa měla být v pořádku stále spuštěna na prohlížeči Explorer spol. Microsoft. V jiných prohlížečích se může objevit varovné hlášení, že není naistalován plugin Flash. V tomto případě přesto je stále možno videa stáhnou a uložit do počítače klepnutím na varovné hlášení pravým tlačítkem myši - "Uložit jako". Následně je možno videa přehrát v počítači např. pomocí programu "VLC media player".