1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
24.11.2021

E-learning - přednášky

E-learning – přednášky

Zde v E-LEARNINGU naleznete zkrácené verze přednášek.

Literatura k studiu ORL – foniatrie a volitelných předmětů:

Dlouhá, O., Černý, L.: Foniatrie, Karolinum, 2012

Dlouhá, O., a kol. (2017) Poruchy vývoje řeči. Praha: Galén.

Neubauer, K., a kol. (2007) Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Praha: Portál.

Neubauer, K., a kol. (2018) Kompendium klinické logopedie. Praha: Portál.

Neubauerová, L., Neubauer, K. (2020) Neurogenně podmíněné poruchy komunikace u seniorů v sociálně-zdravotní péči. Hradec Králové: Gaudeamus.

Neubauer, K. (2014) Logopedie a surdologopedie. Hradec Králové: Gaudeamus.

Timulák, L (2014) Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha: Portál.