1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
23.11.2021

Akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví

 

Akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví

Odborný garant: doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

Pracoviště garantující program: Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN

Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání

Místo konání: Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Žitná 24, Praha 2

Kontaktní osoba: Eva Svobodová

E-mail: eva.svobodova@lf1.cuni.cz

Telefon: 224964571

Charakteristika programu:

Teoretická část (80 hodin), výukové moduly:

· První pomoc a zajištění zdravotní péče;

· Zdravotnická legislativa a právní normy ve zdravotnictví;

· Organizace zdravotních služeb a zdravotnická dokumentace;

· Podpora a ochrana veřejného zdraví;

· Etika a komunikace ve zdravotnictví; ¨

· Základy technických a farmakologických postupů v léčbě poruch komunikace a sluchu;

· Klinický logoped v mezioborovém zdravotnickém týmu;

· Organizace a vedení rehabilitačního procesu v klinické logopedii a foniatrii.

Praktická část (220 hodin):

· odborná stáž na akreditovaných pracovištích klinické logopedie, foniatrie a audiologie (40 hodin);

· praxe v klinické logopedii (180 hodin-možno absolvovat na akreditovaném či neakreditovaném pracovišti).

Podmínky přijímání zájemců:

Zájemce o přijetí musí doložit kopie dokumentů, dokládajících, že splňuje (či směřuje k splnění) níže uvedených požadavků pro získání odborné způsobilosti logopeda ve zdravotnictví.

Program je určen pro studenty posledních dvou ročníků studia oboru logopedie na VŠ (i absolventy), kteří chtějí vstoupit do zdravotnictví. Dle současného znění Zákona č. 96/2004 Sb. se odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví získává absolvováním akreditovaného magisterského studijního oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie navazujícího na absolvování akreditovaného bakalářského studijního oboru speciální pedagogika se státní zkouškou z logopedie a surdopedie a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu logoped ve zdravotnictví, který je prováděn vysokou školou podle zvláštního právního předpisu (§ 23 zákona).

 

počet zobrazení: 4338 poslední aktualizace: 23.11.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.