1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
vokral 07.11.2017

2. Seemanův den

Dne 23. září 2017 pořádala Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a ČS ORL CHHK odborné sympozium s audiologickým zaměřením jako vzpomínku na prof. MUDr. Alexeje Nováka, DrSc. Foniatrické celostátní sympozium se konalo v krásném sále refektáře Profesního domu MFF UK na Malostranském náměstí. Bylo věnované tématům, která navazují na práce prof. Nováka, který zemřel před 10 lety.

Další informace v těle článku.

vokral 08.10.2017

Jedinečnost foniatrické kliniky

Klinika je jediným pracovištěm v ČR, které může zajišťovat komplexní diagnostickou a léčebnou péči v oboru foniatrie a audiologie – péči o děti a dospělé s poruchami hlasu, řeči a sluchu ambulantně a v rámci lůžkového oddělení nebo denního rehabilitačního stacionáře.