1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
08.11.2013

Léčebně-preventivní činnost

Spektrum péče o pacienty na foniatrické klinice

Děti: Péče o děti s poruchami řeči: zvl. s opožděným vývojem řeči (vývojové poruchy řeči – dysfázie, dysarthrie), s poruchami plynulosti řeči (koktavostí, breptavostí), s rozštěpovými vadami obličeje, screening poruch sluchu a řeči u rizikových nedonošených dětí,  sluchová protetika  (sluchadla)

Forma péče: rehabilitační 4-týdenní pobyty dětí na lůžkovém oddělení nebo v denním stacionáři, ambulantní péče ve speciálních poradnách a na logopedii. Na lůžkovém oddělení jsou možné podle věku pobyty samotných dětí nebo dítěte v doprovodu matky.

Dospělí: péče o pacienty s dysfoniemi, po operacích hrtanu, péče o hlasové profesionály (studenty uměleckých škol, herce, zpěváky..), péče o pacienty s CI (kochleárními implantáty), se sluchovými vadami (výběr sluchadel), péče o pacienty s afázií, s poruchami plynulosti řeči a dysarthriemi.

Poskytujeme služby  pacientům z celé České republiky, doporučení z jiného pracoviště není nutné.

Ordinační hodiny v těle článku.