1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
vokral 14.09.2017

PVP - Poruchy komunikace (poruchy řeči, sluchu a hlasu)

Zahájení ČTVRTEK – 5.10. 2017 Poruchy komunikace (hlas, řeč a sluch)

 

Další informace ve těle článku

 

Semináře probíhají ve čtvrtek 14:30 - 16:00 hod na Foniatrické klinice, Žitná 24, Praha 2, 1. patro - knihovna.

V rámci tohoto PVP jsou i zkrácené základy Znakového jazyka (20 hodin), od prosince - bude upřesněno

 

Kontakt: p. Kadlecová, tel: 224 964 931, fonia(zavinac)lf1.cuni.cz

               Viz. https://fonia.lf1.cuni.cz/– pracoviště- kontakty

 

Podmínky udělení zápočtu

K udělení zápočtu je nutná prezence na seminářích a přednáškách

Tolerují se 3 absence (omluvené z vážných důvodů: např. nemoc)

Nepřítomnost pro jinou výuku se neomlouvá

Možnost náhrady absence individuální stáží na ambulanci FK