1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
vokral 27.02.2018

Oddělení mateřské školy při VFN

Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici

Ke Karlovu 2, Praha 2

Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN

 

5574        5573

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o činnosti třídy ZŠ při VFN pro děti s odloženou školní docházkou, diagnózou specificky narušený vývoj řeči a percepčně-motorickými obtížemi.

Děti jsou přijímány k měsíčnímu pobytu, jehož cílem je posílit konkrétní dovednosti nezbytné pro úspěšný nácvik čtení, psaní a počítání. S dětmi pracujeme skupinově i individuálně, rodiče jsou informováni o vhodné přípravě v domácím prostředí.

Odbornou péči zajišťuje tým specialistů: lékař - foniatr, klinický logoped a speciální pedagog, který s dětmi tráví nejvíce času.

Pobyt je zaměřen na rozvoj grafomotorických dovedností, jemné a hrubé motoriky, sluchového a zrakového vnímání, rozvoj slovní zásoby, matematických představ a pravo-levé orientace. Posilujeme a rozvíjíme pozornost, paměť a logický úsudek. To vše formou individuálních a kolektivních úkolů.

Předškoláci si zároveň osvojují základní dovednosti, jako: sedět v lavici, vnímat autoritu učitele, nechat se vést jednotlivými úkoly, tzn. udržet potřebnou pozornost po dobu 5 - 10 minut, učí se trpělivosti a sebekázni.

Rodiče jsou následně informováni, jak by měli s dítětem pracovat v domácím prostředí.

Praktické informace: výuka se koná ve 2. patře Foniatrické kliniky, Žitná 24, Praha 2.

Telefonické spojení do školy, kde získáte podrobnější informace: 224 964 914

K pobytu je nutné se objednat přes sekretariát kliniky, telefon: 224 964 931 nebo fonia@vfn.cz

 

Věříme, že se Vašim dětem bude u nás líbit. Těšíme se na spolupráci, rádi přijmeme Vaše připomínky.

 

Terapeutický tým ZŠ a MŠ při VFN


počet zobrazení: 6728 poslední aktualizace: vokral, 27.02.2018
Hodnocení: (hodnotilo 39 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.