1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
vokral 08.10.2017

Jedinečnost foniatrické kliniky

Foniatrie je lékařský obor, který se zabývá fyziologií a patofyziologií, diagnostikou a léčbou poruch hlasu, řeči a sluchu, tj. funkcí podílejících se rozhodujícím způsobem na lidské komunikaci.

Klinika je jediným státním pracovištěm v ČR, které může zajišťovat komplexní diagnostickou a léčebnou péči v oboru foniatrie, audiologie a klinické logopedie (ambulantní, lůžkovou a v rehabilitačním stacionáři a sluchovém centru). Disponuje řadou diagnostických a léčebných možností, které nejsou jinde v ČR dostupné. Výhodou je realizace týmové péče od diagnostiky po péči rehabilitační. Na klinice je centrum pro rehabilitaci dospělých po kochleární implantaci (CI).

Foniatrická klinika zajišťuje pre- a postgraduální výuku v oborech foniatrie, audiologie a klinické logopedie. Je akreditovaným pracovištěm.

počet zobrazení: 3595 autor: vokral, poslední aktualizace: vokral, 08.10.2017
Hodnocení: (hodnotilo 20 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.