1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
vokral 11.08.2015

Výuka 4. a 5. ročníku lékařství a stomatologie

Stáž je zaměřená na fyziologii a patofyziologii procesu lidské komunikace, na poruchy tohoto procesu, jejich léčbu a rehabilitaci. V oboru stomatologie je kladen zvláštní důraz na poruchy řeči při rozštěpových vadách v orofaciální oblasti. Výuka probíhá v rámci bloku ORL.

vokral 02.06.2020

PVP - Poruchy komunikace (poruchy řeči, sluchu a hlasu)

Výuka PVP - Poruchy komunikace (poruchy řeči, sluchu a hlasu) - výuka je dvousemestrální

- čtvrtek 14:30-16:00


 

Podmínky udělení zápočtu

K udělení zápočtu je nutná prezence na seminářích a přednáškách

Tolerují se 3 absence (omluvené z vážných důvodů: např. nemoc)

Nepřítomnost pro jinou výuku se neomlouvá

Možnost náhrady absence individuální stáží na ambulanci FK