1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
01.11.2012

XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres

XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres, Praha, 13. - 15. 9. 2012

Ve dnech 13. – 15. 9. 2012 v Praze proběhly XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres. Organizátorem byla Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha. Záštitu nad akcí převzala ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, PhD, MBA a děkan 1. LF UK prof. MUDr. Alexi Šedo, DrSc.

Odborné setkání se konalo při příležitosti 90. výročí založení oboru foniatrie prof. MUDr. Miloslavem Seemanem. Význam našeho kongresu byl potvrzen účastí předsedkyně Unie evropských foniatrů prof. Antoinette am Zehnhoff–Diennesen, MD, PhD.

Program byl zahájen historickou částí s prezentací vývoje oboru foniatrie v Československu a v ČR a pokračoval popisem aktuální situace oboru v Evropě.

2 audiologické sekce byly věnovány vyšetřování sluchu ve vztahu k chirurgické léčbě převodní nedoslýchavosti, významu testů řečové audiometrie, ototoxicitě cis-platiny u dětí a zejména pedaudiologii: péči o nejmenší sluchově postižené děti (screening vad sluchu, nové metody diagnostiky, současné možnosti kompenzace sluchových vad sluchadly).

2 sekce byly věnované poruchám hlasu - diferenciální diagnostice a léčbě hlasových poruch v dětském věku, vývojovým poruchám hlasu, terapeutickým metodám. Důležitá byla část věnovaná reedukaci hlasu – technikám nácviku náhradních hlasových mechanismů.

V souvislosti s tématikou hlasu a řeči byla prezentována dlouholetá spolupráce Foniatrické kliniky s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v sekci posterů o metodách analýzy patologického hlasu a řeči s konkrétními klinickými výsledky.

V sekci věnované poruchám řeči byly představeny pokroky v oblasti rehabilitace řeči a 20ti letá péče v rehabilitačním stacionáři Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN. Kongres uzavřely přednášky s tématikou kochleární implantace (CI) – přehledem výsledků pacientů Centra pro rehabilitaci dospělých s CI, které 6 let funguje na Foniatrické klinice.

Mezinárodní setkání foniatrů v roce 90. výročí založení oboru foniatrie bylo tradičně úspěšné odborně i společensky.

8.10.2012 doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., presidentka kongresu

5598 5599 5600 5597 5601

počet zobrazení: 1573 poslední aktualizace: 01.11.2012
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.