1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
vokral 11.08.2015

Výuka 4. a 5. ročníku lékařství a stomatologie

Stáž je zaměřená na fyziologii a patofyziologii procesu lidské komunikace, na poruchy tohoto procesu, jejich léčbu a rehabilitaci. V oboru stomatologie je kladen zvláštní důraz na poruchy řeči při rozštěpových vadách v orofaciální oblasti. Výuka probíhá v rámci bloku ORL.

Rozpis stáže:

1) Úvod do foniatrie a audiologie

2) Poruchy řeči (demostrace pacientů a videoukázky)

    - vývojové poruchy řeči

    - DMO a centrální dysarthrie

    - afázie

    - rozštěpové vady orofaciální oblasti

3) hlas - fyziologie

4) poruchy hlasu (videoukázky)

5) náhradní hlasové mechanismy, reedukace hlasu

6) audiologie

    - diagnostika poruch sluch

    - sluchová protetika (sluchadla, kochleární implantáty)

počet zobrazení: 1486 poslední aktualizace: vokral, 11.08.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.