1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
18.05.2012

Oddělení mateřské školy při VFN

Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici

Ke Karlovu 2, Praha 2

Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN

 

5574                                                   5573

 

Vážení rodiče,

 

rádi bychom Vás informovali o činnosti oddělení mateřské školy pro děti s odloženou školní docházkou.

 

Program se shoduje s mateřskými školami běžného typu, ale je rozšířen o rehabilitaci řeči a rozvoj komunikačních dovedností. Odbornou péči zabezpečuje tým specialistů: lékař–foniatr, klinický logoped a speciální pedagog, který s dětmi tráví nejvíce času. Během pobytu provádí vyučující speciálně pedagogickou diagnostiku. Děti si osvojují základní školní návyky a dovednosti. Řeč a komunikační schopnosti rozvíjíme formou individuálních i kolektivních úkolů, procvičujeme jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, paměť a rozumové schopnosti.

 

Individuální terapie, kterou zabezpečuje klinický logoped, je zaměřena na rozvoj řečových dovedností a rozumových schopností. Ve vlastní řeči se zaměřujeme na obsahovou a formální stránku podle stupně narušení komunikačních schopností dítěte.

 

Rodiče jsou v každodenním kontaktu s vyučujícím a jsou v týdenních intervalech informováni o dosažených úspěších a průběhu rehabilitační péče. Jsou vytvořeny reedukační postupy, předvedena cvičení a prohovořeny zásady vedení v domácím prostředí.

 

Praktické informace: výuka se koná ve 2. patře Foniatrické kliniky, Žitná 24, Praha 2

 

V případě zájmu o tuto formu péče se objednejte na sekretariátě kliniky, kde získáte podrobnější informace. Kontakty: fonia@vfn.cz; tel. 224 964 931 nebo 606 767 844;

 

Telefonické spojení přímo do školy v dopoledních hodinách: 224 964 914

 

Věříme, že se Vašim dětem bude u nás líbit. Těšíme se na spolupráci, rádi přijmeme Vaše připomínky.

 

 

Terapeutický tým ZŠ a MŠ při VFN

počet zobrazení: 4183 poslední aktualizace: 18.05.2012
Hodnocení: (hodnotilo 20 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.