1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
01.11.2012

XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres

Ve dnech 13. – 15. 9. 2012 v Praze proběhly XXIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenský foniatrický kongres. Organizátorem byla Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha. Záštitu nad akcí převzala ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, PhD, MBA a děkan 1. LF UK prof. MUDr. Alexi Šedo, DrSc.

Odborné setkání se konalo při příležitosti 90. výročí založení oboru foniatrie prof. MUDr. Miloslavem Seemanem. Význam našeho kongresu byl potvrzen účastí předsedkyně Unie evropských foniatrů prof. Antoinette am Zehnhoff–Diennesen, MD, PhD.

05.03.2012

Seemanův den 2012

Dne 17. února 2012 pořádala Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze ke 120. výročí narození prof. MUDr. Miloslava Seemana, zakladatele oboru foniatrie v Evropě a v Československu, odborné sympozium Seemanův den.
21.03.2014

Jedinečnost foniatrické kliniky

Klinika je jediným pracovištěm v ČR, které může zajišťovat komplexní diagnostickou a léčebnou péči v oboru foniatrie a audiologie – péči o děti a dospělé s poruchami hlasu, řeči a sluchu ambulantně a v rámci lůžkového oddělení nebo denního rehabilitačního stacionáře.