1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
vokral 14.09.2017

PVP - Poruchy komunikace (poruchy řeči, sluchu a hlasu)

Zveme Vás na semináře PVP  

Poruchy komunikace  - výuka je dvousemestrální

(poruchy řeči, sluchu a hlasu)  

 

Zajímavé kapitoly o vývojových problémech CNS

a poruchách v dospělosti ve vztahu k řečové komunikaci.

Moderní péče o sluchově postižené - život s hendikepy v digitálním věku.

Kochleární implantace.

Hlasové poruchy, využití akustiky.

Hlas a řeč - naše charakteristika pro okolí

Základy znakového jazyka

 

Semináře probíhají ve čtvrtek 14:30 - 16:00 hod na Foniatrické klinice, Žitná 24, Praha 2, 1. patro - knihovna.

Začátek 5.10.2017

V rámci tohoto PVP jsou i zkrácené základy Znakové řeči (20 hodin), od prosince - bude upřesněno

Kontakt: p. Kadlecová, tel: 224 964 931, fonia(zavinac)lf1.cuni.cz

               Viz. http://fonia.lf1.cuni.cz/– pracoviště- kontakty

 

Podmínky udělení zápočtu

K udělení zápočtu je nutná prezence na seminářích a přednáškách

Tolerují se 3 absence (omluvené z vážných důvodů: např. nemoc)

Nepřítomnost pro jinou výuku se neomlouvá

Možnost náhrady absence individuální stáží na ambulanci FK

počet zobrazení: 2099 poslední aktualizace: vokral, 14.09.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.