1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
08.11.2013

Léčebně-preventivní činnost

Spektrum péče o pacienty na foniatrické klinice

Děti: Péče o děti s poruchami řeči: zvl. s opožděným vývojem řeči (vývojové poruchy řeči – dysfázie, dysarthrie), s poruchami plynulosti řeči (koktavostí, breptavostí), s rozštěpovými vadami obličeje, screening poruch sluchu a řeči u rizikových nedonošených dětí, sluchová protetika (sluchadla)

Forma péče: rehabilitační 4-týdenní pobyty dětí na lůžkovém oddělení nebo v denním stacionáři, ambulantní péče ve speciálních poradnách a na logopedii. Na lůžkovém oddělení jsou možné podle věku pobyty samotných dětí nebo dítěte v doprovodu matky.

Dospělí: péče o pacienty s dysfoniemi, po operacích hrtanu, péče o hlasové profesionály (studenty uměleckých škol, herce, zpěváky..), péče o pacienty s CI (kochleárními implantáty), se sluchovými vadami (výběr sluchadel), péče o pacienty s afázií, s poruchami plynulosti řeči a dysarthriemi.

Poskytujeme služby pacientům z celé České republiky, doporučení z jiného pracoviště není nutné.

 

 

Přehled oddělení

Lůžkové oddělení: tel. 224 964 911, fonlo(zavinac)vfn.cz

 

 

Kontakty

doc. MUDr. Dlouhá

linka 4918

prim. MUDr. Hrbková linka 4934

MUDr. Krejčí

linka 4919

MUDr. Černá

linka 4934

Mgr. Mercelová

linka 4912

Mgr. Richtrová

linka 4922

 

20 lůžek (převážně dětská - 16, pro dospělé 2 lůžka a 2 lůžka pro matku jako doprovod dítěte)

Denní rehabilitační stacionář: l. 4921

6-10 dětí (4-7 letých) provoz: 7.30 – 15.30 hod.

4-týdenní rehabilitační pobyty pro děti s poruchami řeči a sluchu, krátkodobé diagnostické pobyty rizikových dětí k vyšetření řeči a sluchu

dospělí pacienti s CI (kochleárním implantátem), nastavování řečového procesoru a rehabilitační pobyty, rehabilitační pobyty afatiků a pacientů s hlasovými poruchami, příp. s poruchami plynulosti řeči

 

Ambulantní oddělení - tel. 224 964 900

 

Všeobecná ambulance pro poruchy hlasu, řeči a sluchu

 

As. MUDr. Černý

pondělí až pátek 8-15

Doc. MUDr. Dlouhá, CSc.

pondělí, čtvrtek 8-12

MUDr. Krejčí

středa 8-12

 


Speciální poradny

 

Poradna pro vývojové poruchy řeči

Doc. Dlouhá

úterý 13.30-16

Poradna pro děti s vadami sluchu

As. Černý

úterý 13.30-16

Poradna pro nedonošené děti

Doc. Dlouhá

středa 13.30-16

Poradna pro pacienty s CI (kochleárním implantátem)

as. Černý

čtvrtek 13.30-16

Poradna pro pacienty s afázií

čtvrtek 13.30-16

 


Logopedické ambulance - pondělí až pátek

Kontakty

 

PaedDr. Škodová

linka 4927

Mgr. Hladilová

linka 4929

Mgr. Richtrová

linka 4925

 

Sluchové centrum: tel. 224 964 906

diagnostika sluchových vad a poruch u dětí a dospělých, výběr sluchadel pro děti a dospělé (sluchová protetika), péče o tyto pacienty, screening sluchových vad u rizikových nedonošených dětí, péče o dospělé pacienty s CI

Speciální audiologická vyšetření (objektivní audiometrie)

pondělí až pátek 12.30-15

Zkoušení sluchadel

pondělí až pátek 7.30-15

Výdej sluchadel - linka 4905

pondělí až pátek 8-12, pondělí až čtvrtek 13-16 hod., pátek 13-14

 


počet zobrazení: 2827 poslední aktualizace: 08.11.2013
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.