1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:
  
Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:
Pracoviště:  Foniatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
««   «
publikace od 151 do 160 z 210
»   »»

Škodová, Eva
Mluví Vaše dítě správně? (Edukační leták určený pro rodiče)
8 s.,Státní zdravotní ústav,Praha,interní tisk,

Škodová, Eva
Logopedie
In: Pokroky v sekundární léčbě nemocných s rozštěpem,Olga Čermáková,Hradec Králové,2007,s. 151-155,monografie,jine-verejne-zdroje,

Škodová, Eva
Logopedická péče
In: Nemocnice,č. 5,2007,s. 13-15,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,0000-0000,foniatrie,

Škodová, Eva
Komplexní péče o děti s těžší formou vývojové dysfázie a ADHD před zahájením školní docházky
Novinky ve foniatrii 2012,Galén,Praha,2012,s. 80-82,stať ve sborníku,

Škodová, Eva - Dlouhá, Olga
Hodnocení efektu edukace sluchu a řeči pomocí testu fonematického sluchu a dichotických testů
In: Abstrakta,Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP,Ostrava,2006,s. 1-1,abstrakt ve sborníku,

Škodová, Eva - Jedlička, Ivan - /
Klinická logopedie
Portál,Praha,2003,monografie,

Škodová, Eva - Kratochvílová, Barbora
Bardet-Biedlův syndrom
In: Otorinolaryngologie a foniatrie,roč. 61,č. 4,2012,s. 261-268,V - kazuistika,1210-7867,_,jine-verejne-zdroje,

Škodová, Eva - Lašťovka, Milan - Vokřál, Jan - Černý, Libor - Dušková, Markéta - Čakrtová, Michaela
Hodnocení efektu rehabilitace řeči u dospívajících a dospělých s rozštěpy v orofaciální oblasti
In: Novinky ve foniatrii a audiologii 2007,Galén,Praha,2007,s. 74-77,stať ve sborníku,jine-verejne-zdroje,

Škodová, Eva - Lísalová, Kateřina
Využití skupinové terapie v diagnostice poruch komunikace
In: Sborník přednášek,Univerzita Palackého,Olomouc,2001,s. 25-26,stať ve sborníku,

Škodová, Eva - Lísalová, Kateřina
Prognóza uplatnění osob s vývojovou dysfázií (studie o vlivu včasné diagnostiky a vhodně vedené rehabilitace)
In: Novinky ve foniatrii 2002,Galén,Praha,2002,s. 121-122,abstrakt ve sborníku,

««   «
publikace od 151 do 160 z 210
»   »»